El BIM suposa l’evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el pla, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). L’ús de BIM va més enllà de les fases de disseny, abastant l’execució del projecte i estenent al llarg del cicle de vida de l’edifici, permetent la gestió del mateix i reduint els costos d’operació.

A Espanya la iniciativa es.BIM -un grup obert a tots els agents implicats del sector amb la missió d’implantar el BIM a casa nostra, elabora el un observatori de licitacions BIMamb una doble funció:

 • Verificar la progressió de la inclusió de requisits BIM en plecs de licitació pública: a través d’un seguiment mensual del nombre de licitacions públiques amb requisits BIM discriminats per categories (tipologia de la licitació i agent licitador, fase del cicle de vida, etc.)
 • Analitzar en quina forma s’inclou BIM en aquests plecs: usos BIM considerats, nivells de detall, lliurables, ús de formats oberts i requisits de col·laboració

Recentment s’ha presentat el 6è informe en què destaquen les següents conclusions:

 • 2018 és l’any en què es comença a consolidar l’ús de BIM en l’administració:
  • La inversió va augmentar un 36%, duplicant el nombre de licitacions.
  • En infraestructures la inversió va créixer un 223%, quadruplicant el nombre de licitacions.
 • Les comunitats autònomes líders en licitacions són el País Basc (inversió total de 91,72 MM. € en infraestructura) i Catalunya (221,54 MM. € en edificació).
 • L’Administració autonòmica és la major dinamitzadora tant a nivell d’inversió (64% del total) com de nombre de licitacions (70%).
 • El major nombre de licitacions amb requisits BIM i inversió corresponen a edificis amb fins sanitari i educatiu (edificació) i a carreteres (infraestructura).
 • L’establiment de l’ús obligatori de BIM va augmentar progressivament en 2018, tant en edificació com en infraestructura, a més d’incloure-ho com un dels criteris a valorar en la solvència tècnica

Més informació: Observatorio de Licitaciones BIM. Informe 06