El BIM suposa l’evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el pla, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). L’ús de BIM va més enllà de les fases de disseny, abastant l’execució del projecte i estenent al llarg del cicle de vida de l’edifici, permetent la gestió del mateix i reduint els costos d’operació.

A Espanya la iniciativa es.BIM -un grup obert a tots els agents implicats del sector amb la missió d’implantar el BIM a casa nostra, elabora el un Observatori de licitacions BIM amb una doble funció:

  • Verificar la progressió de la inclusió de requisits BIM en plecs de licitació pública: a través d’un seguiment mensual del nombre de licitacions públiques amb requisits BIM discriminats per categories (tipologia de la licitació i agent licitador, fase del cicle de vida, etc.)
  • Analitzar en quina forma s’inclou BIM en aquests plecs: usos BIM considerats, nivells de detall, lliurables, ús de formats oberts i requisits de col·laboració

Recentment s’ha presentat el quart informe en el qual destaquen les següents conclusions:

  • En el primer semestre de 2018 s’han licitat contractes amb clàusules BIM per un import equivalent al 78,27% del total de 2017
  • El valor acumulat de la inversió proposada en el conjunt dels pressupostos bases de les licitacions amb requeriments BIM supera els 335 milions d’euros
  • El nivell autonòmic de l’administració, com a entitat adjudicatària, està liderant la inclusió de BIM en les seves licitacions (61% del total acumulat), davant del nivell estatal (21%) i el local (14%).
  • Catalunya és la comunitat autònoma amb més licitacions amb inclusió de BIM, tant en edificació com en infraestructures, a certa distància es troba la Comunitat Valenciana, Andalusia i Madrid.
  • Els requeriments BIM s’inclouen en totes les fases dels contractes: fases de disseny i execució (44%), només en fase de disseny (26%), només en fase d’execució (26%), fase d’explotació i manteniment ( 3%) & un 1% en el conjunt de totes les fases)
  • Els requeriments BIM segons els usos edificatoris de les licitacions d’edificació són: 34% sanitari, el 21% educatiu, el 14% administratiu, el 14% transport, 6% cultural, 6% habitatge i 5% altres.