L’Observatori Europeu del Sector de la Construcció (ECSO) és una iniciativa del Programa COSME que periòdicament analitza i realitza avaluacions comparatives sobre el sector de la construcció en els 28 països de la UE, amb l’objectiu de mantenir informats als responsables polítics europeus i les parts interessades sobre les condicions del mercat i l’evolució de les polítiques.

ECSO perfila la indústria de la construcció en els 28 països de la UE i produeix fulles de dades (CFS) detallades per a cada país. Cadascuna d’elles proporciona una anàlisi de les figures clau, els indicadors macroeconòmics, els impulsors econòmics, els problemes i les barreres, la innovació, la política nacional / regional i el marc regulador, i l’estat actual i l’estratègia nacional per complir amb els objectius de Construcció 2020.

L’últim document de tendències de l’ECSO (març de 2019) analitza la implementació del Building Information Modelling (BIM) a la UE, analitza els impulsors, les oportunitats i els desafiaments entorn de la seva implementació, i formula recomanacions per als responsables polítics de la UE i altres actors rellevants sobre com donar suport i fomentar l’adopció de BIM per la indústria de la construcció.

Per saber-ne més, us convidem a una propera sessió BIMtour