Aquesta setmana s’ha celebrat a Madrid el VIII Congrés Nacional d’Innovació i Serveis Públics (CNIS 2018) on un miler de representants de les administracions central, autonòmica i local així com d’institucions i organismes públics, s’han posat al dia en totes les matèries relacionades amb la innovació de la gestió pública.

L’organització ha proposat un intens programa basat en els temes de més actualitat com l’aplicació pràctica de les normatives d’obligat compliment per a totes les administracions, a partir de 2018: Llei de procediment administratiu, Llei de Contractes del Sector Públic, Llei de transparència, Reglament General de Protecció de Dades, així com la novetat de l’aplicació del BIM (Building Information Modeling) a les administracions.

En aquest entorn on s’ha debatut de com el BIG Data, la transparència de les dades públiques, la interoperabilitat entre tecnologies i administracions, i altres conceptes innovadors, l’Ignasi Pérez Arnal, director i fundador de BIM Academy, ha introduït el BIM en les reflexions dels assistents, amb la ponència “No saps el que és el BIM?, Doncs és obligatori!”.

Davant d’una audiència que ha omplert l’Auditori de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, l’Ignasi Pérez ha fet un recordatori dels fets més rellevants esdevinguts en el que portem de segle XXI i que, finalment, han provocat un canvi legal “disruptiu” que forçarà la transformació de les nostres administracions cap a una Administració Oberta, Digital, Intel·ligent i Social, i on el BIM tindrà un paper rellevant en la creació i gestió de nous equipament públics i infraestructures.

* Agenda Digital per a Europa (maig 2010)
* Directives Europees EU 23 i 24 de licitació (Febrer 2014)
* Manifest BIMCAT (Febrer 2015)
* Estratègia Nacional BIM esBIM (juny 2015)
* Manual per a la introducció de la metodologia BIM per part del sector públic europeu (novembre de 2017)
* Llei Contractes del Sector Públic (en març 2018)
* Llibre Blanc de les Administracions Públiques (juny 2018)
* Obligació d’executar en BIM tots els projectes del Ministeri de Foment …
* d’edificació (a partir del 17 de desembre de 2018)
* d’infraestructures (a partir del 26 de juliol de al 2019)

L’obligació derivada de la nova LLei de Llei Contractes del Sector Públic, de licitar i executar obra nova d’edificis i infraestructures amb BIM, constitueix el factor definitiu per introduir aquesta metodologia i les tecnologies que la sustenten, en els processos de les AAPP. Ignasi Pérez suggereix que cada administració (i/o organisme públic) elabori el seu propi Pla BIM per implantar aquesta metodologia d’acord a les seves pròpies necessitats i que hauria de considerar …

* Capacitació sobre mètodes i eines BIM
* Licitacions de concursos de projectes, obres i serveis de manteniment
* Gestió i intervenció del Patrimoni Històric
* Millora de l’eficiència en la gestió d’espais o infraestructures públics
* Bimetizació d’edificis existents per optimitzar la seva gestió i manteniment (Facility Management).
* Integració d’edificis i infraestructures en el GMAO
* Participació en programes nacionals i / o internacionals sobre transformació digital, gestió eficient, estalvi energètic …
* Obtenció i tractament de dades per a la transició cap a la ciutat intel·ligent

El BIM (Building Information Modeling) és una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió d’un projecte de construcció. El seu objectiu és centralitzar tota la informació del projecte en un model d’informació digital tridimensional creat amb les aportacions i necesitats de tots els agents que hi intervenen. El primer repte per els agents públics, serà el d’incorporar-se en aquests equips col·laboratius, i participar activament en totes les fases del projecte, des de la seva conceptualització inicial, fins al manteniment posterior de l’equipament un cop ja estigui en producció.

A través de les diferents dimensions del BIM, les AAPP tenen l’oportunitat d’implicar-se en la definició de la volumetria (3D), del temps (4D), dels costos (5D), de les implicacions ambientals (6D) i de l’optimització del manteniment i gestió (7D).

L’ús de la metodologia BIM va molt més enllà de les fases de disseny, afectant la tramitació dels expedients, la relació de les AAPP amb tots els agents implicats en el cicle de disseny i construcció del projecte, i estenent-se a tot el cicle de vida de l’edifici.

Els beneficis més evidents de la seva implementació a les AAPP, seran la reducció de la despesa pública en les seves operacions de construcció, un major control i coneixement de l’obra pública (i privada), i una millora de la planificació i gestió dels equipaments i infraestructures públiques.

El procés serà apassionant, i ens permetrà descobrir nous espais de treball relacionats amb la interrelació del BIM amb noves tecnologies i conceptes com el Big Data i l’Open Data en pro d’una millor transparència de les actuacions públiques, en tecnologies com el GIS per afavorir una millor planificació, en la seva aportació en aspectes mediambientals, de seguretat,i un ampli conjunt de temes, que en definitiva, ens han d’implicar a tots en una millora del nostre entorn immediat.

Des de BIM Academy ens postulem com a experts en BIM per afrontar aquest canvi de paradigma al costat de les nostres administracions. En parlem?

Podeu accedir a la ponència de l’Ignasi Pérez Arnal al CNIS2018