El Butlletí Oficial de l’estat del divendres 28 de desembre publica una Ordre del Ministeri de Foment per la qual es convoca el Premi Nacional d’Arquitectura corresponent a l’any 2018.

De caràcter anual, el Premi Nacional d’Arquitectura, és un guardó amb més de vuitanta anys d’antiguitat que té per finalitat “retre testimoni d’admiració a una persona física o entitat amb personalitat jurídica que, amb el seu treball o amb el conjunt de la seva obra , contribueixi o hagi contribuït de manera extraordinària a l’enriquiment dels aspectes socials, tecnològics i sostenibles de l’Arquitectura o l’Urbanisme espanyol dins i fora de les nostres fronteres “. Té una dotació de 60.000 euros.

Les candidatures hauran de ser presentades per organitzacions, institucions o corporacions amb personalitat jurídica que tinguin acreditada vinculació amb l’Arquitectura, l’Urbanisme i les Belles Arts, acompanyades d’una memòria en la qual es farà constar els mèrits i circumstàncies especials que concorren en la candidatura proposada i tot el material documental que permeti acreditar la seva contribució. El termini finalitza el 12 de gener. (+ Info)