La versió en espanyola del Manual per la introducció del BIM en els organismes i institucions públiques d’Europa, ja està disponible en la seva versió versión en Espanyol

La metodologia BIM es situa al centre de la transformació digital del sector de la construcció i de l’entorn construït.

Governs i promotors públics de tota Europa i de tot el món, reconeixen el valor de BIM com a factor estratègic per assolir els seus objectius en termes de costos, de qualitat i polítics. El sector públic està adoptant mesures proactives per fomentar l’ús de BIM en els sectors de la construcció i en l’execució i operació dels béns públics, amb la finalitat de garantir un millor control de les inversions en obra publica, i obtenir importants beneficis en l’àmbit mediambiental i social.

El manual elaborat per EU BIM Task Group respon als reptes creixents a què s’enfronten els governs i els clients del sector públic per estimular el creixement econòmic i la competitivitat, i alhora, millorar la rendibilitat de les inversions públiques a través d’una introducció més amplia del BIM.

Podeu descarregar-vos el manual en aquest enllaç.