En la primera edició de l’European BIM Summit, celebrada a Barcelona el 2015, es va publicar el Manifest BIMCat Barcelona. Era un “position paper” signat per cinc administracions catalanes diferents que volia posar la primera pedra del que hauria de ser un mandat BIM. El seu text va ser desenvolupat pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona i BIM Academy amb el suport desinteressat de dos experts de rang mundial com Mohamad Kassem-que un any abans havia presentat a la trobada de GeoBIM a Amsterdam la seva matriu de ‘macromaduresa de BIM’ comparant diversos països – iBilal Succar, que des d’Austràlia donava la seva opinió favorable sobre el text.

Tres anys més tard, tenim a les nostres mans el Llibre Blanc sobre la definició estratègica d’implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya. Editat per l’ITEC, aquest llibre dóna tangibilitat al treball realitzat durant dos anys per una quantitat ingent de representants de diferents associacions, col·legis professionals, institucions, organitzacions … Més de 100 pàgines dedicades a aquells passos necessaris per introduir BIM en una gran administració pública i que a més mostra a través d’una enquesta a 337 persones de 22 departaments i agències de quina manera perceben la introducció d’una nova tecnologia i metodologia en el seu lloc de treball.

Coincidint amb l’European BIM Summit Day celebrat el 20 de novembre al CAATEEB i sota el títol BIM i el seu impacte en les Administracions Públiques, Ferran Falcó, secretari general de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i en virtut del seu càrrec de president de la Comissió Interdepartamental BIM de la Generalitat, ha presentat el perquè i el com d’aquesta primera publicació. L’experiència de la Comissió Construir Futur (CCF) coordinada per l’ITEC ha vist reflectit el seu treball en un compendi de capítols analitzant des de l’estat actual del BIM i la identificació de les seves valències en la millora de l’eficiència i l’estalvi, fins a la determinació d’accions i procediments d’avaluació per establir un programa d’implementació.

Desconeixem si hi ha publicacions similars en aquest sentit i menys encara en l’entorn mediterrani. Però és una gran notícia començar a disposar de documents d’aquest calibre al nostre país i més haver tingut la sort d’haver participat en la seva redacció. Tres experts -considerats com a tals però sempre àvids de conèixer més- com Eloi ColomaVíctor Roig i el que signa agraïm l’oportunitat d’haver posat a sobre d’aquella primera pedra alguns maons que ajudin a consolidar un sector de la construcció més eficient, més transparent i més productiu.