Amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació (CAATEEB), venim organitzant conjuntament un Programa formatiu en BIM per als profesionals del sector de la construcció.

Com ja sabeu, el BIM representa una metodologia de treball innovadora que facilita la comunicació entre els sectors de l’arquitectura, la enginyeria i la construcció. Per saber-ne més, podeu recuperar la informació i el video de la sessió BIM i LEAN, noves eines per gestionar obres d’edificació que vam organitzar  en el CAATEEB l’11 de juliol de 2013.
El que es preten es crear aquestes tres noves figures professionals per irrompre amb força en el mercat:

Els  alumnes que realitzin els 9 cursos de BIM Expert i els perfils professionals BIM Expert in Project Manager i BIM Expert in Facility Manager / Property Manager obtindran el títol de BIM Manager.

BIM Expert.

 1. Conceptes i Beneficis del BIM. 

 2. Autodesk Revit. Nivell I. BIM.

 3. Autodesk Revit. Nivell II. BIM.

 4. Amidaments i Pressupostos amb BIM.

 5. Reformes i Rehabilitació amb BIM.

 6. Detalls i Construcció amb BIM.

+

Perfils Professionals

1. Project Manager. (BIM Expert in Project Manager).

2. Facility Manager / Property Manager. (BIM Expert in Facility Manager / Property Manager).

=

BIM Manager