Consulting

Gestionem el teu BIM

Ajudem a implementar BIM en qualsevol organització d’acord amb les necessitats, objectius i recursos específics de cada una. Per aconseguir una major adaptació dels agents que intervenen en el procés i que treballaran amb BIM, implementem de forma gradual el programa BIM softlanding.
En el BEP s’estableix l’estratègia de com s’utilitzarà BIM durant un projecte determinat. Serveix per acordar les tasques i responsabilitats que els diferents agents realitzaran durant el procés.
Aportem la solució més adequada per cada projecte a partir del modelatge BIM de qualsevol disciplina, arquitectura, estructura i instal·lacions mitjançant les principals plataformes BIM.
Proporcionem una experiència de comunicació integrada amb l’ajut de les més innovadores tècniques de realitat virtual.
T’oferim tota la funcionalitat necessària per a què gestionis els usuaris, les dades (geoespacials i no geoespacials) i els processos relacionats amb la infraestructura urbana i per a què creïs els models de ciutats intel·ligents en 3D. Et facilitem també d’una manera eficaç de dissenyar una infraestructura sostenible mitjançant un SIG (sistema d’informació geoespacial) urbà en 3D.
A Crea.House, disseny i funcionalitat van de la mà. Dissenyem casa teva tenint en compte les teves necessitats i te la personalitzem a mida en temps i cost.

BIM permet a qualsevol organització, entitat pública o propietari administrar amb eficiència el seu projecte, mi- llorar el control de riscos i canvis i optimitzar el timing, l’execució i la inversió.

T’acompanyem en la implementació.

El nostre coneixement de les múltiples possibilitats del BIM et permetran trobar la millor solució i a optimitzar els costos del projecte.

T’ajudem a identificar i a seleccionar les noves tecnologies, així com els procediments o programes per integrar BIM de la millor manera possible a la teva empresa, organització o institució.

  • Ens responsabilitzem de l’elaboració de normes BIM, implementació i aplicació.
  • Creació i manteniment dels arxius de la plantilla software per assegurar els teus estàndards.
  • Desenvolupament de l’aplicació de les normes del procés de documentació i flux de treball BIM.
  • Preparem avaluacions tecnològiques per a la futura adopció de tecnologia alineada amb els objectius de l’empresa.
  • Creació d’un pla per a la implementació. Quins són els membres de l’equip? Quin és el projecte? Quins objectius marquem?
  • Enllaç amb personal de suport de desenvolupadors software i altres Canals de suport.
  • Proporcionem la capacitació Fonamental i Internacional al personal sobre BIM i softwares.