El BIM suposa l’evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el pla, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). L’ús de BIM va més enllà de les fases de disseny, abastant l’execució del projecte i estenent al llarg del cicle de vida de l’edifici, permetent la gestió del mateix i reduint els costos d’operació.

A Espanya la iniciativa es.BIM -un grup obert a tots els agents implicats del sector amb la missió d’implantar el BIM a casa nostra, elabora el un Observatori de licitacions BIM amb una doble funció:

  • Verificar la progressió de la inclusió de requisits BIM en plecs de licitació pública: a través d’un seguiment mensual del nombre de licitacions públiques amb requisits BIM discriminats per categories (tipologia de la licitació i agent licitador, fase del cicle de vida, etc.)
  • Analitzar en quina forma s’inclou BIM en aquests plecs: usos BIM considerats, nivells de detall, lliurables, ús de formats oberts i requisits de col·laboració

Recentment s’ha presentat el 5è informe en què destaquen les següents conclusions:

  • La inversió proposada pel conjunt de les administracions públiques en contractes amb BIM és de més de 581.730.000 d’euros.
  • En el segon trimestre del 2018 s’ha invertit en projectes d’infraestructura el 50% de la seva inversió total (162,14M €), sent el seu valor del Pressupost Basi de Licitació acumulat de 83,85M €
  • Les majors iniciatives són d’origen autonòmic seguit de l’origen local, com ajuntaments, i de l’estatal. Les administracions autonòmiques han destinat un pressupost d’inversió que ascendeix fins als 409,5M € el que suposa un 70% del total.
  • Catalunya és líder indiscutible amb més d’un 47% del total, seguit de Comunitat Valenciana (15%) i Andalusia (9%).
  • BIM no és només una metodologia aplicable a la fase de Disseny, en el tercer trimestre del 2018 el nombre de licitacions d’Execució és superior als de Disseny
  • Gairebé 1 de cada 2 licitacions ja inclou algun ús BIM en l’articulat de les seves plecs. L’ús BIM més comú és documentació, seguit d’Integració de Disciplines i Coordinació 3D i Mesuraments.
  • Més de la meitat de les licitacions ja estableix els lliurables BIM que cal produir i només 1 de cada 2 licitacions amb lliurables BIM requereixen d’un Pla d’Execució BIM.

Més informació: Observatorio de Licitaciones BIM. Informe 05