buildingSMART Spain publica l’esborrany de la Guia d’Ús del BIM per a propietaris i gestors d’actiu. No obstant això, fins al 15 de juny es recolliran comentaris, suggeriments i casos d’èxit a través del següent formulari.

L’ús del BIM pot ser una gran oportunitat per a propietaris i gestors d’actius per reduir les incerteses que comunament apareixen durant les fases de disseny i construcció.

La metodologia pot ser de gran ajuda per al control de la reducció de les desviacions en terminis, costos i qualitats existents. Així com els conflictes que puguin aparèixer de la presa de decisions en els primers passos sense una correcta avaluació dels impactes en el manteniment futur (impacte energètic, costos de cicle de vida dels actius, …).

El gestor pot sol·licitar que el model BIM compleixi amb altres usos que poden ser de gran interès per a l’usuari, com són: distribució d’espais, organització de llocs de treball i serveis, manteniment preventiu, integració amb els sistemes de control, i disposar de les dades dels seus actius que els ajudi a la presa de decisions o la implantació de les seves polítiques i plans de manteniment.

El document, està actualment en fase esborrany, pot ser consultat través d’aquest enllaç.

La versió definitiva de la guia s’espera que es publiqui a finals de juny.