El sector de l’edificació i l’obra civil està assistint a canvis de gran transcendència i tots els agents del sector AECO han de migrar cap a processos i estàndards BIM per mantenir la seva competitivitat en els mercats locals i internacionals.

L’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic a Espanya, que transposa les directives 23-24 / 2014 del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, estableix que “per a contractes públics d’obres, de concessió d’obres, de serveis i concursos de projectes i en contractes mixtos que convivint elements dels mateixos, els òrgans de contractació poden exigir l’ús d’eines electròniques específiques, com a eines de modelatge digital de la informació de la construcció (BIM) o eines similars “.

La Unió Europea, el Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya -a través d’infraestructures.cat – Diputacions provincials, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o grans ciutats com Barcelona estan ja treballant o implementant el model BIM en els seus projectes d’edificació. En el cas del Ministeri de Foment d’Espanya ha un mandat per executar amb BIM les futures licitacions d’edificació a partir del 17 de desembre de 2018. Així mateix, per als projectes d’urbanisme i / o paisatgisme s’han de considerar dos aspectes més: la directiva europea que obliga a utilitzar LIDAR com a nou estàndard cartogràfic i el mandat del ministeri de Foment per a executar amb BIM les futures licitacions de noves infraestructures a partir del 26 de juliol de el 2019.

A més de la prestació de serveis al sector públic, els professionals i les empreses del sector han de tenir present que propietaris i promotors privats -sobretot els vinculats a importants projectes nacionals i estrangers- i els futurs operadors de grans edificis (hospitals, hotels, pavellons esportius …) i infraestructures (autopistes, ports, aeroports, línies ferroviàries …) també estan introduint (i exigint) l’ús de la metodologia BIM als seus projectes. Finalment, professionals i empreses han de tenir present que bona part de la seva competència local i internacional -sobretot els grans grups del sector-ja utilitzen la metodologia BIM o estan escometent el procés de transició cap a la mateixa.

BIM Academy, amb el suport de rellevants companyies i institucions del sector, posa en marxa BIMtour, una iniciativa per ajudar al major nombre de professionals i empreses de l’arquitectura, l’enginyeria civil, la construcció, el manteniment o la gestió d’edificis en els seus processos de transició cap a models de treball d’acord amb els requisits que demana l’Arquitectura Avançada i la Construcció 4.0, mitjançant la celebració d’un cicle de jornades específiques al llarg de la geografia espanyola en què es presentarà què és el BIM, com han de implementar-lo, quines eines necessiten (maquinari, programari i sistemes) i com aquesta nova metodologia contribuirà a transformar la manera de projectar, construir i mantenir els edificis i les infraestructures.

Amb BIMtour també es vol contribuir a consolidar un dels sectors econòmics de més pes en l’economia del nostre país. Segons dades de l’Informe sobre el Sector de la Construcció 2017 que elabora la Fundación Laboral de la Construcción, el sector de l’edificació i l’obra civil ha experimentat un repunt en el seu creixement que no es produïa des d’abans del període de crisi, aconseguint el 5, 2% del PIB, augmentant un 5,1% el seu nivell d’ocupació i creant més de 5.000 noves empreses. Així mateix, el subsector de la indústria dels materials i components per a la construcció aporta el 8,62% de l’exportació total de l’economia espanyola.

A diferència d’altres iniciatives similars, BIMtour ha dissenyat distints programes atenent a les necessitats de set col·lectius diferents: administracions i organismes públics, constructores, fabricants de materials i productes, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics. Tremp, Barcelona, ​​Gijón, Sant Sebastià, Tenerife, Les Palmes de Gran Canària són les primeres seus que tenen data assignada per celebrar sessions BIMtour, ia les que pròximament s’afegiran altres com Madrid, Màlaga, Santander, Valladolid, Sevilla, Bilbao, Saragossa , Osca, Illes Balears, Tarragona o Reus.

Qualsevol organització interessada en promocionar els seus productes o serveis BIM, o entitat que desitgi acollir alguna sessió a la seva seu pot contactar-nos a través del correu electrònic info@bimacademy.es.

Les sessions programades fins a cap d’any són:

BIM Academy és una empresa de formació, consultoria i organització d’esdeveniments especialitzada en Building Information Modeling (BIM), la metodologia que optimitza els processos de disseny, construcció, rehabilitació, gestió i manteniment d’edificis, infraestructures i actius patrimonials. Des de 2012 és un referent i impulsor del BIM a Espanya i Europa, sent coorganitzador de l’European BIM Summit, del simposi GeoBIM i del Congrés Nacional d’Arquitectura Avançada i Construcció 4.0 – REBUILD.

Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió d’un projecte de construcció. El seu objectiu és centralitzar tota la informació del projecte en un model d’informació digital creat per tots els seus agents. El BIM suposa l’evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el pla, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). L’ús de BIM va més enllà de les fases de disseny, abastant l’execució del projecte i estenent al llarg del cicle de vida de l’edifici, permetent la gestió del mateix i reduint els costos d’operació.