Del 7 al 9 de març de 2018, va tenir lloc la quarta edició de l’European BIM Summit, el congrés internacional al voltant del Building Information Modelling (BIM). Un espai ideat per divulgar les bones pràctiques en l’ús de BIM, la posada en comú de metodologies i l’alineament internacional. I és precisament en aquest darrer aspecte que ens vàrem endur una agradable sorpresa: Catalunya progressa en la digitalització de la construcció, amb una administració que licita amb requisits BIM, professionals i empreses que dissenyen, executen i gestionen edificis i infraestructures amb BIM, i industrials que adapten els seus catàlegs de productes i serveis als nous requisits del BIM.

L’administració catalana és la que més licitacions ha realitzat incloent requisits BIM en els plecs de condicions, d’acord amb les dades de l’observatori d’esBIM, amb un 47% del total estatal, seguida per Andalusia amb un 18%.

I les perspectives encara són millors. El divendres 9 de març, dia de clausura de l’EBS’18, va entrar en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic que regularà les futures licitacions d’obra pública a Espanya, una oportunitat per impulsar la transformació digital de les empreses del sector. No s’ha de perdre de vista que els 200.000 milions d’euros de compra pública a Espanya –bona part dedicada a l’edificació i les obres públiques- suposen un considerable percentatge del PIB.

El nou text normatiu transposa a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, moltes novetats, entre les quals destaca la menció al Building Information Modelling (BIM) en la disposició addicional 15a. Per a contractes públics d’obres, de concessió d’obres, de serveis i concursos de projectes i en contractes mixtes que incloguin elements d’aquests, els organismes de contractació podran exigir l’ús d’eines electròniques específiques, com eines de modelatge digital de la informació de la construcció (BIM) o eines similars.

En el sector privat, empreses constructores locals estan fent grans projectes, com els accessos ferroviaris a l’Aeroport del Prat o l’Espai Barça, amb metodologies i models BIM, acompanyats per industrials que ja han “bimetitzat” els seus catàlegs de materials i productes, com la Corporació Roca, que un any més ha demostrat la seva aposta i compromís pel BIM, com a patrocinadora principal del EBS’18.

L’optimisme per la progressiva i positiva evolució del BIM a Catalunya es va constatar en l’èxit de dues iniciatives paral·leles al congrés: (1) el BIM4Students, una sessió adreçada als futurs actors de la construcció i que va aplegar a 120 professors i estudiants de formació professional i universitària i (2) el BIMExperience, un espai en què 210 professionals van compartir coneixements i experiències i en el que es varen generar oportunitats comercials i tècniques al voltant de la digitalització de la construcció.

La propera cita amb l’European BIM Summit serà a la primavera del 2019. Des de BIM Academy ja estem ideant noves propostes per celebrar el 5e aniversari de la que ha esdevingut la trobada més rellevant del BIM a Europa.