La transformació digital del sector de la construcció arriba als instituts d’ensenyament secundari de la mà de BIM Academy

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va escollir BIM Academy com empresa encarregada d’iniciar el procés d’implantació de la metodologia BIM en els cicles formatius (graus superiors i mitjà) de la família professional d’Edificació, Construcció i Obra Civil.

Building Information Modeling és una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió d’un projecte de construcció. El seu objectiu és centralitzar tota la informació del projecte en un model d’informació digital en 3D i lligat a una base de dades creat per i per a tots els seus agents.

El BIM suposa l’evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en plànols 2D, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de planificació temporal (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). L’ús de BIM va més enllà de les fases de disseny, abastant l’execució del projecte i estenent-se al llarg del cicle de vida de l’edifici, permetent la gestió del mateix i reduint els costos d’operació.

Durant els darrers mesos, cinc professors de l’Institut Provençana de L’Hospitalet de Llobregat han realitzat estades de 15 dies a l’empresa i la seva associada EIPM per conèixer de primera mà quines són les tendències al voltant de la metodologia BIM i com s’ha de plantejar la seva incorporació als plans d’estudi de l’escola per dotar als alumnes de Cicles Formatius de les capacitats i competències que demanda el mercat laboral, així com l’adaptabilitat a noves formes de direcció integrada de treball i la seva organització.

Els mestres han rebut informació de distintes eines, programes, formats i sistemes informàtics, plataformes de treball col·laboratives… així com exemples d’aplicació per distints agents del cicle de vida del sector de la construcció que han de permetre la identificació i incorporació de nous coneixements i habilitats als programes formatius i, d’aquesta manera, contribuir a l’empoderament dels “joves” futurs treballadors de l’edificació i l’obra pública, un sector madur al que també li ha arribat l’hora de modernitzar-se digitalment.

A més a més, professors i estudiants van ser convidats per BIM Academy a assistir al BIM4Students, una sessió específica del darrer European BIM Summit 2018, adreçada als futurs actors de la construcció per tal de conèixer com el BIM s’està implantant a Espanya i de quina forma està fent evolucionar la indústria de la construcció.

Sobre l’Institut Provençana:

Institut d’ensenyament secundari especialitzat en formació professional. El centre ofereix ensenyaments en les famílies professionals d’Administració, Comerç i màrqueting, Informàtica, Edificació i obra civil i Química. L’Institut Provençana té una llarga tradició d’utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l’aprenentatge, una mostra del qual és el seu campus virtual.

Sobre BIM Academy:

BIM Academy és una empresa de formació, consultoria i organització d’esdeveniments especialitzada en Building Information Modeling (BIM), la metodologia que optimitza els processos de disseny, construcció, rehabilitació, gestió i manteniment d’edificis, infraestructures i actius patrimonials. BIM academy té com a visió contribuir a la modernització del sector AECO fent front els canvis de paradigma que la metodologia BIM li planteja.

  • Brick to BIM: digitalització de la cadena de valor del sector
  • BIM to Industry: industrialització de processos constructius
  • BIM to City: planificació i gestió de territoris intel·ligents