El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, s’ha referit al BIM com una metodologia “que ens dóna molts avantatges perquè permet minimitzar les pèrdues d’informació, millorar la coordinació del projecte entre els diversos actors i les diverses fases, reduir costos i optimitzar els recursos en la construcció i el manteniment”. Per a Rull, el BIM “ens fa ser més eficients i eficaços, les desviacions de costos es redueixen a la mínima expressió  i ens permet fer una obra pública de major qualitat”.

La Generalitat lidera el procés d’implantació a Catalunya de l’anomenat Building Information Modelling (BIM), un nou sistema de treball per a l’obra pública basat en l’elaboració d’un model virtual d’una obra, fet que permet compartir informació entre tots els involucrats en la seva execució i fer-hi canvis.

Implantació progressiva

L’adopció del sistema BIM suposa la transformació íntegra del model de treball actual, motiu pel qual la seva implantació ha de ser progressiva. El Departament de Territori i Sostenibilitat lidera la comissió interdepartamental que guiarà tot el procés de desplegament.

Entre les seves funcions s’inclou:

  • analitzar la viabilitat de desplegar el BIM,
  • avaluar les diferents plataformes i softwares existents en el mercat,
  • proposar un pla d’implantació i
  • determinar les obres en què s’haurà d’aplicar de manera prioritària.

Formaran part de la comissió representants dels departaments de Territori i Sostenibilitat, Economia i Hisenda, Salut i Governació, Administracions Públiques i Habitatge. També d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Institut Català del Sòl (INCASÒL), Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA) i d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat).

4.0.2152911111_LaVanguardia_20160531_CAS_CAT

A les reunions de la comissió es podran convidar membres de col·legis professionals i entitats representatives dels sectors empresarials afectats.

Aventatges d’utilitzar BIM

Rull ha explicat que amb el model BIM “es pot assolir un estalvi en l’execució del projecte d’entre el 20 i el 30%”. “En moments de dificultats econòmiques és molt important que puguem incorporar mecanismes de major eficiència”, ha dit.

Amb BIM, s’elabora un model de l’obra en tres dimensions que integra totes les dades gràfiques, econòmiques i temporals. Permet que els diferents implicats hi treballin alhora, garantint l’actualització automàtica i la continuïtat en tot el procés. També permet fer simulacions de la fase de construcció, detectant possibles disfuncions que es poguessin produir per adoptar les mesures correctores ja durant l’etapa de disseny.