Recentment va tenir lloc a Skopje, capital de la República de Macedònia, la primera reunió de seguiment del projecte TRAINEE en la qual es van tractar temes d’índole organitzatiu i es van donar els primers passos per a la implementació de la metodologia BIM (Building Information Modeling) al país balcànic, començant per la formació i capacitació dels professionals del sector de la construcció, per tal de millorar substancialment l’eficiència energètica en els processos de construcció, operació i manteniment d’edificis i infraestructures.

El projecte TRINEE (el nom complet en anglès és “TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient construction“)  és un projecte finançat pel Program Marc de recerca H2020 (Energy efficiency call CALL 2016-2017; Topic EE-14-2016-2017: Construction skills) de la Comissió Europea (Grant agreement n ° 785.005), que es va iniciar l’1 de maig de 2018 i tindrà una durada de 30 mesos.

En el projecte participen 6 entitats. Cinc pertanyen a l’Antiga República Iugoslava de Macedònia (FRYM): Economic Chamber of Macedonia (coordinadora del projecte), Kreacija Association of Business and Consultants Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies (Ss Cyril and Methodius University), Engineering Institution of Macedonia (EIM) i Adult Education Center (AEC). El sisè soci és BIM Academy.

L’objectiu general de TRAINEE és augmentar el nombre de professionals qualificats de la construcció segons les recomanacions del full de ruta de qualificació nacional en relació amb dues prioritats: la formació de 4.500 professionals i operaris de la construcció i superar les barreres per a la implementació de les mesures d’eficiència energètica en operació i manteniment. Però el gran repte és aconseguir la reducció de la factura energètica del país gràcies al BIM.

Altres objectius més específics són:

  1. Utilització de dos esquemes de qualificació per a tècnics, gestors i enginyers de construcció i desenvolupament d’escales de formació per a 5 titulacions d’obrers de la construcció i dues ocupacions RES (dissenyadors i instal·ladors) mitjançant l’establiment d’un nou Knowlede Centre per al suport al desenvolupament d’una construcció sostenible, amb capacitat anual per replicar-la a deu proveïdors de formació i 600 treballadors qualificats de la construcció (200 a través de la formació i 400 a través del reconeixement de l’aprenentatge previ)
  2. Augmentar la consciència dels professionals de la construcció per a l’ús de les eines de Modelització de la Informació de la Construcció (BIM), amb l’objecte d’aconseguir l’enfocament multidisciplinari desitjat en el sector que hauria de resultar una reducció de la distància entre el rendiment energètic simulat/dissenyat i el rendiment real a través de la millora de la qualitat de la construcció a projectes específics i, així, aconseguir un estalvi d’energia mesurable millorant la qualitat de l’entorn interior.
  3. Reconeixement millorat del mercat de les competències en el sector de la construcció i la millora de la col·laboració entre diferents grups professionals.

BIM Academy és una empresa de formació, consultoria i organització d’esdeveniments especialitzada en Building Information Modeling (BIM), la metodologia que optimitza els processos de disseny, construcció, rehabilitació, gestió i manteniment d’edificis, infraestructures i actius patrimonials.

Dins del projecte TRAINEE, BIM Academy serà responsable d’aportar experiència en la implementació del Building Information Modeling i el seu know-how A nivell europeu per tal de desenvolupar un full de ruta nacional per a una àmplia adopció del BIM en l’Antiga República Iugoslava de Macedònia , i desenvolupar una oferta nacional de capacitació en BIM.